Vormingsaanbod '17-'18

De Bilzerse Vrijwilligerscentrale organiseert in de periode oktober 2017-februari 2018 in samenwerking met Vormingplus Limburg-Vrijwilligersacademie een boeiend en uitgebreid vormingsaanbod. In vier verschillende categorieën kan je deelnemen aan verschillende vormingen. Hieronder vind je in de vier categorieën gedetailleerde informatie over de vormingssessies. Onderaan deze pagina vind je een inschrijfformulier en alle praktische informatie.

 • Het belang van een goed imago || 3/10/2017 || 19.30 – 22.00 u.

Als vereniging moet je efficiënt communiceren naar je doelgroepen om er voor te zorgen dat mensen weten waar je vereniging voor staat, welke activiteiten je aanbiedt, hoe ze je kunnen contacteren, enzovoort. De laatste paar jaren is de ontwikkeling op het vlak van vereningscommunicatie erg snel gegaan. Denk maar aan de mogelijkheden die internet en email de dag van vandaag bieden. Welke kanalen kan je allemaal gebruiken? Hoe bereik je best bepaalde doelgroepen? Wat zijn aandachtspunten bij het opstellen van een goede affiche? Hoe bereik je je publiek zonder dat het veel geld moet kosten. Deze sessie combineert theorie en praktijk en werkt concreet rond het communicatieplan en de communicatiestrategie.

 • Jouw organisatie en sociale media || 10/10/2017 || 19.30 – 22.00 u.

Tijdens deze sessie krijg je praktische tips over hoe je op een goedkope, originele en efficiënte manier extra reclame maakt voor je activiteit naar niet-leden. Om anderen uit hun kot te lokken, om andeer of meer vrijwilligers te bereiken, om beter leden te werven of om je activiteit beter bekend te maken in de gemeente. Hoe moet een goede affiche er uit zien? Hoe slaag je erin om de pers ervan te overtuigen om jouw artikels en aankondigingen op te nemen in hun publicatie? Een interactieve vorming boordevol praktische en bruikbare tips.

 • Infosessie Weebly || 17/10/2017 || 19.00 – 21.00 u.

Met Weebly kan je snel en gratis je eigen website maken. De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid en makkelijk te gebruiken. We helpen je op weg in het programma en wijzen je op bijkomende aandachtspunten. Deze cursus is geschikt voor personen met basiservaring computer.

 • Facebook gebruiken voor je vereniging || 05/12/2017 || 19.00 – 22.00 u.

Tijdens deze vorming bekijken we heel specifiek op welke manier je facebook kan gebruiken om de werking van je vereniging te versterken, meer volk aan te trekken op je activiteiten en misschien zelfs om extra vrijwilligers aan te trekken.

 • Werken aan verjonging || 07/11/2017 || 19.30 – 22.00 u.

Door de vergrijzing van bestuursploegen is er een nood aan verjonging. Bart Vanduffel (procesbegeleider Jong & Van Zin) bekijkt met de deelnemers wat voor jouw vereniging de ideale situatie is. Je denkt na over verjongen qua leeftijd, visie of naar activiteiten.

 • Communicatie en conflicthantering || 21/11/2017 || 19.30 – 22.00 u.

We krijgen allemaal wel eens te maken met kritiek, als ontvanger of als gever. En in elke organisatie manifesteren zich wel eens conflicten. Als leidinggevenden komt het er op aan om er adequaat op te reageren. Er zijn verschillende manieren om met kritiek en conflicten om te gaan. We zetten de kenmerken en verschillen op een rijtje. Daarnaast laten we u ontdekken welke stijl(en) u als leidinggevende het best hanteert.

 • Basiscursus vrijwilligersmanagement || 09/01/2018 || 19.00 – 21.30 u.

Tijdens de basiscursus Vrijwilligersmanagement overlopen we de bouwstenen waaruit een goed vrijwilligersbeleid is opgebouwd. Hoe ontwikkel je een visie op vrijwilligersbeleid? Hoe ga je tewerk als je vrijwilligers gaat werven? Welke taken laat je uitvoeren door vrijwilligers, en ga je vrijwilligers selecteren op basis van hun talenten en vaardigheden? Hoe zorg je er voor dat vrijwilligers gemotiveerd blijven? Hoe zit het met bijscholing van vrijwilligers in jouw organisatie? En ben je in orde met verzekeringsplicht en  informatieplicht?

 • Begeleiden en motiverend leiding geven || 16/01/2018 || 19.00 – 21.30 u.

De  ene  vrijwilliger  is  de  andere  niet.  Niet  alleen  verschilt  de  motivatie,  ook  het  zelfvertrouwen  en  de capaciteiten kunnen verschillen. En, bovendien kunnen vrijwilligers groeien in wat ze doen. Motiverend leiding  geven  impliceert  dat  je  als  leidinggevende  hiermee  rekening  houdt.  Hoe,  dat  bespreken  we tijdens    deze    sessie.    Feedback,    assertiviteit    en    ondersteuningsgesprekken    zijn    belangrijke instrumenten bij het motiverend leiding geven. Tijd om de gemakkelijke en moeilijke kanten van deze technieken te verkennen en ons eigen te maken.

 • De wet op het vrijwilligerswerk: het statuut van de vrijwilliger || 24/10/2017 || 19.00 – 20.00 u.

Vrijwilligers vandaag willen weten waar ze aan toe zijn. Ze willen een klare kijk op hun juridische plaats in de organisatie. Een fundamentele kennis over de wettelijke bepalingen op het vrijwilligerswerk is dan ook geen overbodige luxe meer. Tijdens de sessie presenteren we de belangrijkste bepalingen uit het sociaal recht, fiscaal recht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, in goed verteerbare brokken. Goede afspraken maken goede vrienden. Of ze ook op papier moeten staan is een andere vraag. We bekijken samen de voor- en nadelen en vooral ook de mogelijke inhoud van overeenkomsten.

 • De juridische aspecten van de vzw-wetgeving  || 14/11/2017 || 19.30 – 22.00 u.

Tijdens deze sessie bekijken we de ‘vernieuwde’ vzw-wetgeving: wat zijn de voornaamste wijzigingen tegenover d evroegere wetgeving, Welke zijn de belangrijkste bepalingen in de wet? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bestuur en bestuursvrijwilligers? Hoe kan een vzw ontbonden worden en in welke gevallen kan er sprake zijn van een gerechtelijke ontbinding?

 • Boekhouden voor verenigingen || 28/11/2017 || 19.30 – 21.30 u.

Kasboek, dagboek der ontvangsten, dagboek der uitgaven, bewaarplicht, verantwoordingsstukken, jaarrekening,…. Klinken al deze termen u als Latijn in de oren? Geen nood, een cursus boekhouden voor verenigingen kan wonderen doen. Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van al de financiële verplichtingen waarmee een kleine vereniging zonder winstoogmerk te maken krijgt.

 • Papierwerk, reglementeringen, vergunningen || 12/12/2017 || 19.00 – 21.30 u.

De organisatie van een activiteit kost handen vol geld. Samenwerking met sponsors is één van de aangewezen manieren om voordat de eigenlijke activiteit plaatsvindt toch al wat inkomsten te genereren. Maar natuurlijk moet je sponsors warm maken om jouw activiteit financieel te ondersteunen. Hoe je dat best aanpakt bekijken we tijdens deze sessie. We reiken je enkele praktijkvoorbeelden en werkmethoden aan waarmee je nadien zelf onmiddellijk aan de slag kan.

 • Eventmanagement || 19/12/2017 || 19.00 – 21.30 u.

Als je de dag van vandaag een evenement wil organiseren wordt je geconfronteerd met een heleboel reglementeringen, wetten, en andere zaken waar je rekening mee moet houden. Tijdens deze sessie bekijken we volgende aspecten: veiligheid op je evenement, verzekeringen, welke vergunningen je moet aanvragen, SABAM en Billijke Vergoeding, afficheborden, begroting, ….

 • Succesvol projectdossiers schrijven || 23/01/2018 || 19.00 – 21.30 u.

Verenigingen kunnen zowel op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau beroep doen op tal van subsidies. Met deze cursus willen we u een aantal gebruiksvriendelijke tips aanreiken om een goed projectdossier in elkaar te boksen. We willen met andere woorden uw competentie om projectaanvragen te schrijven vergroten. Deze cursus kan aangeboden worden in diverse formats. Voor meer info neemt u best contact op met Vormingplus Limburg.

Inschrijven

Inschrijving voor een vorming kan via onderstaand formulier. Let wel, je inschrijving is pas definitief na schriftelijke bevestiging per e-mail van de Bilzerse Vrijwilligerscentrale.

De deelnameprijs per persoon bedraagt €5,00 per vormingssessie. Betalingsgegevens ontvang je samen met jouw bevestigingsmailtje.


Het belang van een goed imago || 3/10/2017 || 19.30 – 22.00 u.Jouw organisatie en sociale media || 10/10/2017 || 19.30 – 22.00 u.Infosessie Weebly || 17/10/2017 || 19.00 – 21.00 u.Facebook gebruiken voor je vereniging || 05/12/2017 || 19.00 – 22.00 u.Werken aan verjonging || 07/11/2017 || 19.30 – 22.00 u.Communicatie en conflicthantering || 21/11/2017 || 19.30 – 22.00 u.Basiscursus vrijwilligersmanagement || 09/01/2018 || 19.00 – 21.30 u.Begeleiden en motiverend leiding geven || 16/01/2018 || 19.00 – 21.30 u.De wet op het vrijwilligerswerk: het statuut van de vrijwilliger || 24/10/2017 || 19.00 – 20.00 u.De juridische aspecten van de vzw-wetgeving || 14/11/2017 || 19.30 – 22.00 u.Boekhouden voor verenigingen || 28/11/2017 || 19.30 – 21.30 u.Papierwerk, reglementeringen, vergunningen || 12/12/2017 || 19.00 – 21.30 u.Eventmanagement || 19/12/2017 || 19.00 – 21.30 u.Succesvol projectdossiers schrijven || 23/01/2018 || 19.00 – 21.30 u.

Praktische informatie

Alle vormingen vinden plaats in Cultuurcentrum de Kimpel op vermelde data en tijdsstippen. Parkeren kan op de nabijgelegen parkeerterreinen.