BILZERSE

Wist u het al? Ongeveer 1 op 5 Vlamingen doet aan vrijwilligerswerk. Omgerekend betekent dat zo’n 6 428 Bilzenaren die zich met enige regelmaat belangeloos inzetten in en voor onze stad. Schitterend, toch?

VRIJWILLIGERS

De Bilzerse vrijwilligers zijn onmisbaar. Hun werk is misschien niet altijd zichtbaar, maar eens zo waardevol. Zij bieden de helpende hand wanneer we deze broodnodig hebben. Zij versterken met hun inzet, talent en “goesting” de gemeenschap van binnenuit. Zij vormen de sterke schouders waar werkingen op (uit)gebouwd worden.

CENTRALE

Het mag duidelijk zijn: de kracht van vrijwilligers en vrijwilligerswerk valt niet te onderschatten. Stad Bilzen wenst dan ook actief én kwaliteitsvol in een goed vrijwilligersbeleid te investeren. Met de Bilzerse Vrijwilligerscentrale draagt ze hiertoe bij.

Wat is de BVC?


De Bilzerse Vrijwilligerscentrale (BVC) is een tweeledig platform, dat inzet op contactbemiddeling en informatievoorziening. Enerzijds legt de BVC zich krachtig toe op het in contact brengen van potentiële vrijwilligers met vrijwilligersactiviteiten, organisaties en verenigingen in Bilzen. Anderzijds poogt de BVC een baken te zijn in de informatievoorziening betreffende alle aspecten van vrijwilligerswerk: ze schept duidelijkheid in de complexe wetgeving, reikt vormingen aan over diverse aspecten van vrijwilligerswerking en is een aanspreekpunt voor wie vragen en opmerkingen heeft.

De Bilzerse Vrijwilligerscentrale is een stadsbreed initiatief van Stad Bilzen. Ze is niet uitsluitend gekoppeld aan één bepaalde dienst en probeert zo veel mogelijk (potentiële) vrijwilligers met verschillende achtergronden en verengingen, organisaties, diensten uit diverse sectoren aan te spreken. De Bilzerse Vrijwilligerscentrale is er voor iedereen die ook maar enigszins met individuele vrijwilligers en vrijwilligerswerking te maken krijgt.

De Bilzerse Vrijwilligerscentrale, contactbemiddelaar tussen de potentiële vrijwilliger en vrijwilligersmogelijkheden in Bilzen.

De Bilzerse Vrijwilligerscentrale wenst de motor en de spil te zijn in het in contact brengen van potentiële vrijwilligers met vrijwilligersmogelijkheden in Bilzen en vice versa. Hierbij stelt ze kortlopende, tijdelijke vrijwilligersmogelijkheden zonder vergoedingen voorop. Een langdurige vrijwilligersengagement bij één bepaalde vereniging of organisatie ziet ze als een natuurlijk voortvloeisel van positieve ervaringen met vrijwilligerswerk in die organisatie. Vrijwilligersvergoedingen zijn een vrije keuze van de vereniging of organisatie die vrijwilligersactiviteiten aanreikt.

  • De (potentiële) vrijwilliger kan bij de Bilzerse Vrijwilligerscentrale aangeven dat hij/zij geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk in Bilzen/voor Bilzen, waarna de Vrijwilligerscentrale op zoek gaat naar gepaste vrijwilligersmogelijkheden voor hem/haar. In eerste instantie start de zoektocht naar passend vrijwilligerswerk binnen het doorgekregen aanbod van de verenigingen en organisaties aangesloten bij de Vrijwilligerscentrale, te vinden onder het menu ‘Ik wil vrijwilligen’. Op termijn wenst de Bilzerse Vrijwilligerscentrale via concrete vragen van potentiële vrijwilligers ook nieuwe vrijwilligersactiviteiten bij verenigingen te initiëren.
  • Verenigingen, organisaties, diensten kunnen bij de Bilzerse Vrijwilligerscentrale onder het menu ‘Ik zoek vrijwilligers’ aangeven dat ze op zoek zijn naar helpende handen voor een specifieke activiteit of werking, waarna de Vrijwilligerscentrale de oproep tot hulp zal verspreiden via deze website onder het menu ‘Ik wil vrijwilligen’ en de tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Ook via persoonlijke contacten met individuele vrijwilligers en diverse verenigingen voorziet de Vrijwilligerscentrale in de nodige contactbemiddeling. De Bilzerse Vrijwilligerscentrale is steeds bereikbaar bij vragen, opmerkingen of suggesties en komt graag een keertje bij jouw vereniging of organisatie langs om samenwerkingsopties te verkennen.

Bilzerse Vrijwilligerscentrale, baken in de informatievoorziening in Bilzen betreffende vrijwilligersbeleid en –wetgeving

De Bilzerse Vrijwilligerscentrale werpt zich op als Bilzers baken in de informatievoorziening betreffende vrijwilligersbeleid en –wetgeving. Naast het onderhouden van een sterke relatie met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, volgt de Vrijwilligerscentrale de actualiteit inzake wetgeving op de voet en houdt ze steeds de vinger aan de pols inzake belangrijke beleidsbeslissingen. Belangrijke nieuwe informatie lees je in de verschillende nieuwsberichten van de Centrale en wordt verwerkt op deze website.

De Vrijwilligerscentrale biedt daarnaast een duidelijk overzicht van de belangrijkste aandachtspunten inzake regelgeving en reikt enkele voorbeelddocumenten en talrijke tips aan, zowel voor individuele vrijwilligers als voor verenigingen en organisaties.

Een breed samengesteld vormingsaanbod, interessant voor vrijwilligers en organisaties, geeft inzicht in enkele belangrijke thema’s en problematieken in het vrijwilligerswerk.

EEN INITIATIEF VAN STAD BILZEN


De Bilzerse Vrijwilligerscentrale is een initiatief van Stad Bilzen. De Vrijwilligerscentrale werd opgericht eind 2016, naar aanleiding van een grootse vrijetijdsbevraging in Bilzen. Meer dan 700 Bilzenaren gaven aan geïnteresseerd te zijn in vrijwilligerswerk in en voor Bilzen; verenigingen signaliseerden de nood aan een centraal aanspreekpunt inzake diverse aspecten van vrijwilligerswerk in Bilzen. Enige tijd later werd de Bilzerse Vrijwilligerscentrale opgericht om aan deze noden tegemoet te komen.