“Vrijwilligerswerk”: een organisatie of vereniging vrijblijvend een handje helpen, zonder dat men daar voor vergoed of toe verplicht wordt. “Vrijwilligersorganisatie”: een vereniging of organisatie die vrijwilligerswerk aanbiedt en/of zijn werking uitbouwt met en door vrijwilligers.

De Bilzerse Vrijwilligerscentrale roept verenigingen en organisaties op om mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en/of vragen naar helpende handen aan haar te signaliseren, zodat er een groot aanbod aan vrijwilligerswerk in Bilzen ontstaat.

Vrijwilligerswerk versterkt immers de samenleving van binnenuit. Vrijwilligersactiviteiten zijn waardevol, verrijkend, nuttig. De diverse personen die actief aan de slag willen gaan als vrijwilliger kunnen dit alleen maar bevestigen. Talrijke verenigingen en organisaties zijn daarentegen vaak vragende partij voor een paar extra helpende handen.

Vertel ons via het formulier hieronder over jouw vrijwilligersactiviteit. Jouw project wordt daarna via de Bilzerse Vrijwilligerscentrale gestroomlijnd verder gecommuniceerd naar talrijke (potentiële) vrijwilligers. Onderaan deze pagina lees je nuttige informatie, tips & tools die je helpen om het aanbieden en het faciliteren van een vrijwilligersactiviteit te organiseren.

Indienen vrijwilligersproject


Via dit formulier kan je een project indienen waarvoor je nog op zoek bent naar helpende handen.

Informatie, Tips & Tools


Informatie, Tips & Tools voor organisatoren van activiteiten

Wet- en regelgeving

Let op, enkel in organisaties zonder winstoogmerk (vzw, stichting van openbaar nut, een feitelijke vereniging, een gemeente, OCMW, school of bib) kan vrijwilligerswerk aangeboden worden. Heeft jouw organisatie een ander doel, of help je kennissen/vrienden/familieleden, dan valt dit niet onder de noemer “vrijwilliger” of “vrijwilligerswerk”. Voldoe je wel aan de noemer, lees dan vooral even verder!

 

Je gaat (voor het eerst) een vrijwilligersactiviteit organiseren of aan de slag met vrijwilligers. Super! Wat afspraken en regelgeving betreft, lijkt vrijwilligen en het aanbieden van vrijwilligersactiviteiten een relatief gemakkelijk gegeven, maar dat is het vaak niet. Het vrijwilligerswerk in België is immers niet geheel vrijblijvend en valt onder specifieke regel- en wetgeving. Zowel individuen als verenigingen en organisaties dienen rekening te houden met een aantal formaliteiten, de algemene regelgeving te respecteren, de wet betreffende vrijwilligerswerk na te leven. Lees hier welke regels jij als begeleider van vrijwilligers of als (toekomstig) aanbieder van vrijwilligerswerk dient te volgen.

Hij vrijwilligt, zij vrijwilligt?

 

Let op, enkele uitzonderingen!

Indien men als vrijwilliger onder gezag werkt, is in principe het arbeidsrecht van toepassing. Hierover heerst erg veel discussie vandaag de dag: de invulling “onder gezag” is niet expliciet gedefinieerd en verschillende partijen hebben een andere mening betreffende de toepassing van de arbeidswetgeving op vrijwilligerswerk. De overheid is de regelgeving hieromtrent aan het uitklaren. Tot er meer duidelijkheid is, is het best onderstaande beschermingsmaatregelen na te leven:

  • laat vrijwilligers maximum 4,5 uur aan één stuk werken
  • zorg ervoor dat de vrijwilligers de wettelijke rustpauzes (na 4,5 uur verplicht even pauze te nemen) respecteren
  • respecteer de max. werktijden, die gekoppeld zijn aan de leeftijd van de vrijwilliger (15-16 jaar: max. tot 22 uur, 16-18jaar: max. tot 23 uur).

Vergoeden van vrijwilligers, een keuze

 

De reële kostenvergoeding

 

De gewone forfaitaire kostenvergoeding

 

De verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

 

De kilometervergoeding

Verzekeringsplicht van de organisatie

 

Verzekeringsplicht in de vrijwilligerswet

 

Verzekeringsplicht in het decreet

 

Burgerlijke aansprakelijkheid en immuniteit

Tools

Je wilt als organisatie in orde zijn met de wet- en regelgeving, maar je hebt geen idee hoe je de benodigde documenten juist opstelt? Raadpleeg de instrumentenpagina van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Je vindt er diverse voorbeelddocumenten terug: informatienota’s, onkostennota’s, modelinhoud voor verzekeringspolissen, enzovoorts. Als organisatie die vrijwilligerswerk aanbiedt, mag je vrij van deze documenten gebruik maken.

Tips

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk schreef het Handvest Succesvol Vrijwilligen. Dit handvest is een leidraad om de belangrijkste aandachtspunten van het vrijwilligersbeleid te onthouden. Een ludieke checklist voor organisaties, zeg maar. Het Handvest is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool voor vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement. Het laat organisaties toe zich te profileren als vrijwilligersvriendelijke werking. Het handvest ontstond in het kader van het Europees jaar vrijwilligerswerk, 2011. Met deze mooi gekleurde affiche spreek je niet alleen de vrijwilligers, maar ook toevallige voorbijgangers aan of eenieder die wel een reden heeft om de vrijwilligersorganisatie te bezoeken. Het prikkelt mensen mogelijk tot een engagement binnen jouw organisatie. In essentie wijst het handvest op rechten en plichten, voor zowel de organisatie als de vrijwilliger om behoorlijk samen te werken.

Als organisatie en vereniging is het voor jou duidelijk: vrijwilligers zijn goud waard. Echter, de werving van vrijwilligers blijkt geen sinecure. De Bilzerse Vrijwilligerscentrale helpt je graag verder om jouw hulpvraag te verspreiden! Zelf kan je ook diverse initiatieven lanceren die potentiële vrijwilligers kunnen aanspreken. Heb je al eens gedacht aan een vette vacature, die tot de verbeelding spreekt? Of een originele oproep? Enkele tips die je kunnen helpen:

Hanteer een straffe, opvallende titel. Trigger je lezer met een vraag of positieve boodschap, maar houd de informatie kort. Vermijd vage omschrijvingen, wees altijd duidelijk, én realistisch. Vertel wat de vrijwilliger in ruil krijgt (what’s in it for me?), en dan hoeft het niet alleen over vergoedingen te gaan. Speel de troeven van jouw organisatie uit. Creëer het gevoel van betrokkenheid en praat vanuit een jij-perspectief. Tot slot, lees de vacature eens door de ogen van een potentiële vrijwilliger. Indien de informatie genoeg tot jouw verbeelding spreekt, wacht niet langer en publiceer en deel de vacature op menig platform.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe? Zo! 10 tips om jouw vrijwilligers te bedanken.

1. Toon jouw waardering en erkenning persoonlijk
Een kleine bedankingsmail, een smsje, een persoonlijke nota, een leuk kaartje, … de kleinste persoonlijke bedanking maakt vaak al een groot verschil! Op het internet, maar ook bij het Vlaamse steunpunt vind je diverse bedankingsgestes. Hierboven vind je een bedankingskaartje, voel je vrij het te verspreiden.

2. Geef publiekelijk erkenning
Niets zo leuk voor vrijwilligers als publiekelijk bedankt te worden voor hun inzet. Vaak blijft hun werk namelijk onzichtbaar. Jij kan hierin een verschil maken. Bijvoorbeeld, velen vinden het boeiend om een persoonlijke getuigenis of verhaal te lezen waarin een vrijwilliger het verschil heeft gemaakt. Ken jij zo’n verhaal? Schrijf het neer en deel het op jouw website of sociale media. Niet alleen zet je jouw vrijwilliger/vrijwilligerswerking hiermee in de kijker, je triggert er misschien wel een potentiële vrijwilliger mee om de stap tot vrijwilligerswerk effectief te nemen. Heb je ook al eens gedacht aan het ontwerpen van een button met een leuke tekst, die jouw vrijwilligers kunnen opspelden en wellicht met veel trots zullen dragen?

3. Organiseer een leuke samenkomst als bedanking
Je kan er ook voor kiezen om jouw vrijwilligers te bedanken via een leuke activiteit of samenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een leuke drink in jouw werkplaats, of een uitstap naar elders. Niet alleen voelen de vrijwilligers zich door zulke momenten gewaardeerd, het zijn tegelijkertijd netwerkmogelijkheden en gelegenheden om andere vrijwilligers te ontmoeten.

4. ‘Promoveer’ vrijwilligers
Vrijwilligers komen bij jou vrijwilligerswerk doen omdat ze geloven in wat jij, en jouw organisatie, doet. Ze dragen het werk een warm hart toe. Vaak gaan ze hiervoor een langdurig engagement aan. Wat belangrijk te beseffen is: in feite zijn deze vrijwilligers de ware ambassadeurs van jouw organisatie. Door hen af en toe eens wat meer verantwoordelijkheid te geven, wat op diverse manieren kan, toon je eveneens blijk van waardering. Je laat ermee zien dat je hen vertrouwt, dat je gelooft dat een deel van de werking bij hun in goede handen is; zij voelen zich op hun beurt beloond voor hun belangeloze inzet.

5. Vrijwilligers aan het roer
Of ga een stapje verder en geef jouw werking voor één dag (bv. tijdens Week van de Vrijwilliger) uit handen aan jouw vrijwilligers. Ondertussen kan je misschien zelf wel aan de slag gaan als vrijwilliger? Ruil eens van positie. Laat jouw vrijwilligers bijvoorbeeld de communicatiekanalen overnemen, een vergadering leiden, enzovoorts. Ze voelen zich nog meer betrokken, wie weet verrassen zij jou wel met een verrassende kijk of vernieuwende inzichten.

Wat je ook doet, vrijwilligers kunnen de kleinste geste al enorm waarderen. Vergeet echter niet dat het heel belangrijk is om naast publiekelijke dankinitiatieven (bv. Week van de Vrijwilliger) ook oog te hebben voor jouw vrijwilligers gedurende het hele werkjaar. Zie in verschillende gelegenheden een opportuniteit om jouw vrijwilligers eventjes te bedanken. Waardering en erkenning, daar start en bouwt men alles mee.

6. Nodig jouw vrijwilligers uit voor belangrijke evenementen van jouw organisatie
Vrijwilligers zetten zich belangeloos in om jouw organisatie te versterken, te laten bloeien, te doen groeien. Vergeet hen niet te betrekken bij de belangrijkere mijlpalen van jouw organisatie. Een opening van een event? Een feest? Vergeet niet om naast jouw genodigden ook jouw vrijwilligers uit te nodigen.

7. Inspraak     
Vrijwilligers kijken vaak met een frisse blik naar de werking van een dienst. Het is bijzonder interessant voor jou, en waardevol voor hen, om eens te luisteren naar hun ideeën en effectief met hun suggesties aan de slag te gaan.

8. Creëer ontmoeting tussen vrijwilligers         
Bied jouw vrijwilligers een ruimte waar ze vrijblijvend kunnen samenkomen. Dit kan een klein vergaderlokaaltje zijn dat je openstelt, maar evengoed een maandelijks vrijwilligerscafé. De vrijwilligers kunnen elkaar hier ontmoeten, nieuwe opportuniteiten ontdekken en van elkaar leren. Door ontmoeting ontstaat de kans tot kruisbestuiving.

9. Bijscholingen en vormingen voor vrijwilligers
Vaak leren vrijwilligers maar al te graag iets bij. Ze zijn vaak gepassioneerd bezig met het thema waarvoor ze vrijwilligerswerk verrichten. Heb je er al eens over nagedacht om vormingen voor jouw medewerkers eventueel ook open te stellen voor jouw vrijwilligers? Of misschien kan je wel geheel aparte bijscholingen en vormingen voor vrijwilligers in het bijzonder inrichten of aanbieden? Wanneer je vrijwilligers de mogelijkheid biedt om naast het vrijwilligerswerk verder te groeien in hun interesse, spreek je over een win-winsituatie: vrijwilligers krijgen de kans om te groeien binnen hun interesseveld en de dienst kan beroep doen op sterkere vrijwilligers!

10. Vergeet niet: vrijwilligers zijn mensen zoals jij en ik    
Probeer in de mate van het mogelijke aandacht te schenken aan de belangrijke momenten in het persoonlijke leven van jouw vrijwilligers. Een verjaardag? Net zoals jou, worden vrijwilligers graag gefeliciteerd op hun verjaardag. Een belangrijke mijlpaal in hun leven? Een moeilijke periode? Steek ze een hart onder de riem!

Nuttige links

Vrijwilligerswetgeving – Op deze pagina kan je de uitgebreide wet- en regelgeving terugvinden betreffende vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk – Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Hun doel? Samen met anderen werken aan ‘sterker vrijwilligen’. Ze richten zich vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Maar ook relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en partners uit het bedrijfsleven horen tot hun doelgroep. Het Steunpunt zet als coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering. Ze ondersteunt het vrijwilligerswerk met: advies en instrumenten, informatie, vorming en studiedagen, promotie en sensibilisering, belangenbehartiging.