“Vrijwilligerswerk”: een organisatie of vereniging vrijblijvend een handje helpen, zonder dat men daar voor vergoed of toe verplicht wordt.

Vrijwilligerswerk. Een afgebakend begrip, dat toch soms moeilijk te definiëren valt. De Bilzerse Vrijwilligerscentrale houdt bovenstaande omschrijving aan. Je bent geen vrijwilliger als je enkel iets doet voor jezelf, vrienden of familie (vriendendienst) of wanneer je voor het werken betaald wordt. Je mag natuurlijk wel een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor de geboden hulp.

Waarom zou je überhaupt vrijwilligen? Wel hierom! Je krijgt niet alleen de kans anderen te helpen, veel voor hen en de omgeving te betekenen, het is bovendien plezant en je haalt er door de talrijke waarderingen veel voldoening uit. Je leert nieuwe mensen kennen, je sociale contacten breiden zich uit, je zelfvertrouwen groeit. Naast het leren van nieuwe dingen, ontwikkel je talenten en doe je je eerste werkervaring op. Vrijwilligen? Alleen maar voordelen!

Geprikkeld? Wil je aan de slag? Dat kan! Er zijn talrijke en diverse vrijwilligersmogelijkheden in en voor Stad Bilzen. Op deze pagina ontdek je de verschillende vrijwilligersactiviteiten die worden aangeboden door organisaties, verenigingen en diensten aangesloten bij de Bilzerse Vrijwilligerscentrale. Ook kan je de Bilzerse vacatures bekijken die enkel bekend zijn via het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk. Onderaan deze pagina lees je nuttige informatie, tips & tools die je op weg helpen in de wereld van vrijwilligerswerk.

Informatie, Tips & Tools


Informatie, Tips & Tools voor vrijwilligers

Wet- en regelgeving

Je gaat (voor het eerst) vrijwilligen. Super! Wat betreft afspraken, lijkt vrijwilligen een relatief gemakkelijk gegeven, maar dat is het vaak niet. Het vrijwilligerswerk in België is immers niet geheel vrijblijvend en valt onder specifieke regel- en wetgeving. De vrijwilligerswetgeving regelt het vrijwilligerswerk in heel België. De wet omschrijft wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie mag vrijwilligen en in welke organisaties. De wet geldt voor het vrijwilligerswerk op Belgische bodem en voor vrijwilligerswerk dat vanuit België in het buitenland wordt georganiseerd. Zowel individuen als verenigingen en organisaties dienen rekening te houden met een aantal formaliteiten, de algemene regelgeving te respecteren, de wet betreffende vrijwilligerswerk na te leven. Lees hieronder welke regels jij als (toekomstig) vrijwilliger dient te volgen.

Ga vooral niet te licht over de wetgeving! Regelmatig voert de overheid inspecties uit om te controleren of de wetgeving wordt gerespecteerd en wordt nageleefd. Indien de inspectie overtredingen of misbruiken vaststelt, kan jij of de organisatie waarvoor je vrijwilligt gesanctioneerd worden.

Recht op informatie

 

Recht op bescherming volgens het arbeidsrecht

Indien je als vrijwilliger onder gezag werkt, is in principe het arbeidsrecht van toepassing. Hierover heerst erg veel discussie vandaag de dag: de invulling “onder gezag” is niet expliciet gedefinieerd en verschillende partijen hebben een andere mening betreffende de toepassing van de arbeidswetgeving op vrijwilligerswerk. De overheid is de regelgeving hieromtrent aan het uitklaren. Tot er meer duidelijkheid is, is het best dat je onderstaande beschermingsmaatregelen naleeft:

  • werk maximum 4,5 uur aan één stuk
  • respecteer de wettelijke rustpauzes (na 4,5 uur verplicht even pauze te nemen)
  • afhankelijk van je leeftijd, stop je op tijd met werken (15-16 jaar: max. tot 22 uur, 16-18jaar: max. tot 23 uur)

 

Geheimhoudingsplicht

Met de geheimhoudingsplicht pleit men in eerste instantie voor een zeer bewuste omgang met de informatie die je als vrijwilliger ziet, hoort, krijgt, … wanneer je vrijwilligerswerk verricht. Je dient te allen tijde zeer bewust en discreet om te gaan met de informatie die je verkrijgt, zowel met informatie over personen waar je als vrijwilliger mee in contact komt, als over het reilen en zeilen van de organisatie zelf.

In tweede instantie doelt men op het gegeven dat je geheimen kan vernemen waarover je het stilzwijgen moet bewaren. Dit komt vooral voor bij vrijwilligerswerk in bepaalde sectoren (verzorgings- en gezondheidssector). Specifieke persoonlijke informatie wordt hier vaak in vertrouwen meegedeeld, waarbij dat vertrouwen door jou niet geschaad mag worden. Daarom vraagt men deze informatie geheim te houden.

Onkostenvergoeding voor vrijwilligers

 

Bedragen onkostenvergoedingen

Tips

Spreekt die ene vrijwilligersactiviteit je ongelooflijk aan? Of ontdekte je een vereniging of organisatie waar je maar wat graag als vrijwilliger aan de slag zou gaan? Twijfel niet langer en neem rechtstreeks contact met de organisatie! Hierbij enkele tips waarmee je ongetwijfeld een eerste goede indruk maakt:

Zorg voor een originele aanspreking. Vertel op een enthousiaste manier wat jou aanspreekt en wat jij eventueel voor de organisatie kan betekenen. Verval niet in stereotypen. Wees realistisch qua engagement en overdrijf niet. Kan je je meerwaarde of ervaring aantonen? Verwijs ernaar. Blijf niet zitten met onbeantwoorde vragen, maar vraag meer uitleg of pols naar de mogelijkheid om persoonlijk te mogen langsgaan. Tot slot, verzorg je taalgebruik.

Vrijwilligers zijn enthousiast en hebben een hands-on-mentaliteit; ze ontdekken aan den lijve wat werkt en niet werkt. Toch kan het zijn dat je soms behoefte hebt aan extra ondersteuning of informatie. Ga samen met je organisatie op zoek naar mogelijkheden om je kennis bij te spijkeren. Diverse instanties bieden interessante vormingen en opleidingen aan. Ook bij de Bilzerse vrijwilligerscentrale kan je terecht.

Nuttige links

Slim vrijwilligen? De vrijwilligerswet in een notendop – digitale publicatie 

 

Vrijwilligerswerk.be – Het Vlaamse broertje van de Bilzerse Vrijwilligerscentrale. Op deze website vind je talrijke vrijwilligersmogelijkheden en -activiteiten, verspreid over geheel Vlaanderen. Bovendien kan je er terecht voor meer informatie over jouw rol als vrijwilliger.

Vrijwilligen in het buitenland – Diverse organisaties en instanties (Jint, GoStrange, Europa, Bouworde, …) bieden vrijwilligersmogelijkheden aan onder bescherming van de Belgische wetgeving. Raadpleeg de websites van de betrokken organisaties voor meer informatie.