Ben je bestuurslid van een vzw, een stichting of een onderneming? Registreer dan ten laatste 30 september alle bestuurders/vertegenwoordigers via het UBO-register!

Het UBO-register is een centraal register van de FOD-Financiën, waarin alle ondernemingen de identiteit van hun begunstigden moeten vastleggen. Ook vzw’s en stichtingen zijn daartoe verplicht. De registratie is op feitelijke verenigingen niet van toepassing. Met het UBO-register wil de overheid voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een rechtspersoon om bijvoorbeeld geld wit te wassen of terrorisme te financieren.

 

Over wie moet je informatie bezorgen?

Via MyMinFin.be moet je de informatie over je uiteindelijke begunstigden naar het UBO-register sturen. Concreet gaat om de volgende categorieën:

 1. Leden van raad van bestuur
 2. Personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen
 3. Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting
 4. Stichters van een stichting
 5. Natuurlijke personen of, als die personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wiens hoofdzakelijk belang de vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is> Die categorie mag volgens de overheid op een algemene manier omschreven worden (bv. de leden van een sportclub)
 6. Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de vereniging of stichting

 

Welke gegevens moet je meedelen?

 1. Naam en voornaam
 2. Geboortedatum
 3. Nationaliteit(en)
 4. Volledig verblijfadres
 5. De datum waarop hij/zij begunstigde werd (=datum van aanstelling bvb tot bestuurslid)
 6. Rijksregisternummer
 7. De categorie(ën) van begunstigde waartoe hij/zij behoort.


Hoe doe je de aangifte?

Je registreert de bestuurders in het portaal UBO op de website van FOD-financien. Via deze video zie je hoe je de registratie in ongeveer 5 minuten kan voltooien. Lukt het niet? De gespecialiseerde medewerkers van FOD-financiën helpen je graag verder (tel. Contact Center: 0257/257 57).