Op 14 februari 2019 werd de langverwachte wetswijziging van de vrijwilligerswet, voorgesteld door het Vlaamse Steunpunt voor Vrijwilligerswerk, aangenomen door de Kamer. Hierdoor krijgen vrijwilligers een duidelijker statuut en zijn een aantal knelpunten weggewerkt.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Van “(vrijwilligers)vergoeding” is niet langer sprake, men spreekt nu duidelijk van “kostenvergoeding”. Vrijwilligerswerk is meer dan ooit duidelijk onbezoldigd.
  • De kostenvergoeding – aangezien het geen verdienste is – is niet vatbaar voor beslag in het kader van schuldbemiddeling.
  • Vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben, hebben voortaan geen beperking meer op de cumul van onkostenvergoeding en kilometervergoeding (vroeger beperkt tot 2000 kilometer).
  • Occasionele geschenken die vrijwilligers krijgen, bijvoorbeeld voor Kerst of  de Week van de Vrijwilliger, moeten niet gezien worden als vorm van vergoeding, als de regels van toepassing op werknemers voor occasionele geschenken worden nageleefd.
  • Bestuurders van een vzw die onbezoldigd zijn, worden voor eens en altijd erkend als vrijwilliger.
  • Het bedrag van de fietsvergoeding blijft sporen met dat van de federale ambtenaren.
  • Vrijwilligers krijgen een betere uitleg over hun discretieplicht, dus geen standaardverwijzing naar het beroepsgeheim als dat niet van toepassing is.
  • De taak van de Hoge Raad voor Vrijwilligers wordt in de Vrijwilligerswet ingeschreven. Elke wetswijziging met impact op het vrijwilligerswerk zal worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

De wet moet nu nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, voor ze in werking treedt.