Deze week verkondigde minister De Block het nieuws dat vrijwilligers vanaf 2018 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen (lees het volledige artikel hier). Het Vlaamse Steunpunt voor Vrijwilligerswerk reageerde echter onmiddellijk met de boodschap dat de term “vrijwilligerswerk” hier fout wordt gehanteerd: het gaat om feite om vrijetijdswerk, géén vrijwilligerswerk! Het Steunpunt heeft dan ook de nodige aanpassingen gevraagd en reageren bovendien ze met een treffend artikel op hun website. Wees je bewust van het onderscheid!

“Kortom: het vrijwilligerswerk is gebaseerd op inspanningen van mensen om de solidariteit in hun buurt, wijk of gemeenschap concreet gestalte te geven. Een inzet waaruit men heel veel haalt, maar zeker geen direct financieel voordeel. Dat is de eigenheid en de kracht van het vrijwilligerswerk. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw pleit er dan ook ten stelligste voor om de activiteitenlijst voor het statuut van de vrijetijdswerker drastisch in te korten, zodat de onrust, de onzekerheid, de verwarring en de hartenpijn die de vrijwilliger de laatste dagen te verwerken heeft, verdwijnt.”
– Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk