Gratis vrijwilligersverzekering voor Vlaanderen
De provincies zijn vanaf 1 januari 2018 niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals cultuur, jeugd, welzijn en sport. Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over.

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?
Organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij activiteiten kunnen een beroep doen op de vrijwilligersverzekering. De verzekering is dus geen vervanging van de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de vzw’s en lokale afdelingen van een koepel, maar bedoeld om extra vrijwilligers te verzekeren. De polis dekt maximaal 100 gratis vrijwilligersdagen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger.

Wat verandert er? Weinig!
Voor de organisaties die gebruik willen maken van de vrijwilligersverzekering blijft de procedure behouden: ook in de toekomst moeten organisaties eerst een erkenningsnummer aanvragen waarmee dan via de verzekeraar de verzekering effectief kan worden aangevraagd. Ook voor de Brusselse organisaties die beroep doen op de vrijwilligersverzekering via de Vlaamse Gemeenschapscommissie blijft de procedure behouden en wordt de concrete aanpak binnenkort uitgeklaard.

Meer info volgt in de loop van de maanden november/december. De Bilzerse Vrijwilligerscentrale volgt dit onderwerp op de voet en zal tijdig communiceren!

Bron: website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media