De Stedelijke Buitenschoolse Kinderopvang vangt in verschillende deelgemeenten kinderen op voor en na de schooluren. Deze kinderen hebben de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar. Op de diverse locaties kan de buitenschoolse kinderopvang nog wat helpende handen gebruiken. Verschillende taakjes zijn mogelijk: begeleid kinderen tijdens de eetmomenten of in het vrij spel, help een handje bij het uitvoeren van activiteiten voor de kinderen, …

Organisatie: Stedelijke Buitenschoolse Kinderopvang, Stad Bilzen
Wanneer: September-november. De kinderopvang gaat door tijdens weekdagen van 8-9 u. en/of van 15-17 u. Je hoeft niet iedere dag beschikbaar te zijn. Specifieke data en uren in onderling overleg af te spreken.
Waar: Beverst, Schoonbeek, Martenslinde, Mopertingen

Belangrijk: Je hoeft niet iedere dag beschikbaar te zijn, af en toe er zijn of een engagement van 1x per week wordt al erg gewaardeerd. Er wordt rekening gehouden met je woonplaats.

Interesse om bij dit project te vrijwilligen? Super, geef je gegevens hier door!